فهرست بستن

سوالات متداول

<

انواع ویزا

 با افتخار سال­هاست که به متقاضیان پذیرش تحصیلی و مهاجرت به کشور­های مطرح دنیا خدمت­ رسانی میکند. ماموریت اپلای همراهی با متقاضیان از لحظه اولین تماس تا پایان تحصیلات و اخذ اقامت دائم است. امروز با توفیقات صورت­ گرفته و با ارائه خدمات منحصر به فرد و مطمئن، تیم مجرب کارشناسان و مشاوران با نمایندگانی در سراسر دنیا از جمله آلمان، اتریش، هلند، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، کانادا و … در حال خدمات­ رسانی به عزیزان هموطن هستند.

Back to Index

تحصیل در آلمان

با افتخار سال­هاست که به متقاضیان پذیرش تحصیلی و مهاجرت به کشور­های مطرح دنیا خدمت­ رسانی میکند. ماموریت اپلای همراهی با متقاضیان از لحظه اولین تماس تا پایان تحصیلات و اخذ اقامت دائم است. امروز با توفیقات صورت­ گرفته و با ارائه خدمات منحصر به فرد و مطمئن، تیم مجرب کارشناسان و مشاوران با نمایندگانی در سراسر دنیا از جمله آلمان، اتریش، هلند، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، کانادا و … در حال خدمات­ رسانی به عزیزان هموطن هستند.

Back to Index

تحصیل در کانادا

با افتخار سال­هاست که به متقاضیان پذیرش تحصیلی و مهاجرت به کشور­های مطرح دنیا خدمت­ رسانی میکند. ماموریت اپلای همراهی با متقاضیان از لحظه اولین تماس تا پایان تحصیلات و اخذ اقامت دائم است. امروز با توفیقات صورت­ گرفته و با ارائه خدمات منحصر به فرد و مطمئن، تیم مجرب کارشناسان و مشاوران با نمایندگانی در سراسر دنیا از جمله آلمان، اتریش، هلند، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، کانادا و … در حال خدمات­ رسانی به عزیزان هموطن هستند.

Back to Index

روش مهاجرت

تمکن

خریدملک

Back to Index